Nautilus Prime SE by ASPIRE

Hết hàng

Giá: 900.000₫

 Full kit bao gồm:

1 nautilus prime device
1 pod + occ 0.7
1 pod + occ BP coil 1.0
1 type c cable

Trên nền tảng thiết kế air flow, chip và dòng điện đầu vào quá ngon, Aspire thừa thắng xông lên phát triển thêm buồng chứa có khả năng sử dụng được